Технологични възможности

Във фирмата, макар и в ограничен мащаб са осигурени технологични възможности в почти всички основни направления за производство на корпусни детайли, валове, зъбни колела с външни и вътрешни зъби, както и нестандартна инструментална екипировка.