Координатно разточна машина

Координатно разточна машина – предимно за производство на инструментална екипировка и единични детайли.